آدرس

اهواز - چهار راه آبادان - خیابان پیروزی (کمپانی) - مجموعه ورزشی قدس اهواز - هیات تیراندازی استان خوزستان

شماره تماس

06135535088

پست الکترونیکی

khozestan@irissf.ir

کانال ارتباطی

t.me/shootingkhz


آخرین مسابقات

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۸/۹

اولین مسابقه آزاد آقایان سال 98-99

تعداد شرکت کنندگان

10
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۸/۱۰

اولین مسابقه آزاد بانوان سال 98-99

تعداد شرکت کنندگان

18

23 مربی
11 داور
93 ورزشکار